ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Westkapelle
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)  werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de diaconie.
Aktiviteiten van de ZWO commissie:
1. Uitkiezen van een project waar we een bepaalde periode mee bezig zijn.
2. 4 à 5 maal per jaar collecteren we daarvoor en achterin de kerk zijn collectebussen aanwezig waarin wekelijks gestort kan worden, we houden een thermometer bij in de kerken met het totaalbedrag.
3. Periodieke publicaties in het kerkblad en via digitale media om de gemeente over het diaconale project te informeren.
4. Organiseren van een najaarszendingsdienst met de najaarszendingscollecte.
5. Inzamelen van postzegels en ansichtkaarten in een doos achterin de kerk.
6. Organiseren van een verenigingenmarkt op het kerkplein in de zomer, de opbrengst is voor het diaconale project.
7. Bijwonen regionale vergaderingen.
8. Kaartenactie voor gevangenen met Pasen, indien mogelijk. 
Amnesty International:
1. Schrijfactie voor gevangenen(wordt door een vrijwilliger verzorgd).

 

Per 1 januari 2020 nieuw ZWO-project:
DE DELTA VOOR INDONESIË

Een bijzondere samenwerking! Zo mogen we ‘Delta voor Indonesië’ wel noemen. Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië, met ingang van 1 januari 2020. Ook onze gemeente doet mee!
De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden.
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!
De Delta steunt een aantal projecten in Indonesië, waarvoor we de komende tijd/jaren weer in actie komen! U wordt nog nader geinformeerd hierover.
De ZWO(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)-commissie.