Vertrouwenspersonen

Ds. Jaap Lukasse   
e-mail: jaap.lukasse@gmail.com
Voor telefoonnr. informeer dan bij de kerkenraad            

Mevrouw Anneloes Steglich-Lentz
e-mail: altsteglich@gmail.com
Voor telefoonnr. informeer dan bij de kerkenraad 

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degene die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden.
Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.