In het onderwijs

Op de OBS "De Lichtboei" wordt er aan kinderen
van wie de ouders daar prijs op stellen,schoolklok-300x257
wekelijks godsdienstles gegeven. Dit gebeurt
in alle groepen en wordt verzorgd door Mineke Kodde-de Kam
uit Oostkapelle. Zij doet dit in opdracht van onze gemeente
op woensdagochtend.