Het woord van de maand

Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
                                                                                                                                                          Psalm 96: 13

Aan het eind van deze week vieren het feit dat Christus Jezus geboren is in deze wereld. Normaal hét hoogtepunt van de Christelijke feesten in het jaar. Maar deze keer een feest met een schaduwrand. We zitten midden in een ‘lockdown’. We moeten zo veel mogelijk vermijden om buiten te komen en elkaar te ontmoeten. Het aantal gasten wat per huishouden te gast mag zijn is – op de feestdagen - tot vier beperkt. Voor kinderrijke gezinnen is er dan weinig lol aan omdat de kinderen elkaar niet kunnen ontmoeten. Geen optredens van koren die kerstliederen zingen. Kerkdiensten worden ook beperkt en zo sober mogelijk gehouden. Geen uitgaansmogelijkheden en de horeca moet ook sluiten. Dus niet lekker eten buiten de deur. Alleen het herdenken van de geboorte van Jezus Christus blijft over. Is dat de moeite waard om dan nog kerstfeest te vieren? Waar kun je nu werkelijk iets van de vrede op aarde zien?  Hij is toch de Heiland, de Verlosser? Ja, dat zeggen wij als kerkmensen en daarover zingen onze liederen die we samen in de kerk zingen. Is de wereld sinds zijn komst verlost? Is er vrede op aarde gekomen nadat Jezus geboren is? Is er na zijn komst iets veranderd of is het kerstfeest dan één groot volksbedrog?

Ja, dat zou het zijn als het alleen bij die geboorte zou blijven. Maar Jezus heeft, opgegroeid tot man, geleden en is gestorven. Hij is daarna in de hemel opgenomen. Maar daarvoor heeft Hij de belofte gedaan dat hij opnieuw zou komen. Als Hij alleen maar gekomen was om een paar jaar op aarde rond te wandelen, te preken en wonderen te doen, zou het Christelijk geloof niet zoveel voorstellen. Maar de verwachting van het feit dat Hij opnieuw naar deze wereld zal komen, dan niet als knecht maar als een Koning, mag ons toch grote vreugde geven. Zoveel vreugde dat het Kerstfeest de moeite waard blijft om gevierd te worden. Nadat Jezus voor de tweede keer naar de aarde gekomen is zal de uiteindelijke verlossing van zonde en dood voor de mensen aanvangen. Rechtvaardig zal Hij rechtspreken over alle mensen die dan leven of geleefd hebben. Met de Bijbel als wetboek in zijn hand. Dat is een reden voor hen die in Hem geloven tot grote vreugde. Na kerst gaat het leven echter verder. Een week na kerst wordt het oud- en nieuwjaar gevierd Ook met de schaduw van de ‘lockdown’ over de jaarwisseling. Wat dat nieuwe jaar gaat brengen weten we niet. Wat we wel al weten is dat het jaar 2022 weer voor een groot deel in het teken zal staan van de Covid-pandemie. De strijd daartegen gaat voort. Covid is nog lang niet bedwongen, ondanks het vele werk wat de medisch geschoolde mensen in onze samenleving verzetten. Rest mij dan u een gezonde en gezegende toekomst te wensen.

Ad van Sighem