Het woord van de maand

En allen werden vervuld van de heilige Geest
                                                                                                                                          Handelingen 2: 4a

In begin juni valt het Pinksterfeest. Dagen om er massaal op uit te trekken of om lekker naar het strand te gaan. In de kerkelijke traditie vieren we dat de heilige Geest is uitgestort. De uitstorting van de Heilige Geest gaat gepaard met tekenen die mensen om hen heen kunnen zien of horen.

Het eerste teken. Een geluid als van een hevige windvlaag.  Het woordje als laat zien dat die wind er niet was. Maar het geluid was er wel. Daarmee wil de Here Jezus zijn discipelen en de mensen die in de tempel zijn, laten horen dat die Geest de wereld stormenderhand zal veroveren. Toepasselijk is dat in het Hebreeuws voor wind en geest en adem maar één woord is, nl ‘ruach’. Het geluid komt van boven, dus uit de hemel. Waar de wind begint en waar deze eindigt weten we niet. We kunnen deze ook niet tegenhouden. ‘De wind blaast waarheen hij wil.’ Daaruit blijkt de macht van God. Dat teken is nu niet meer nodig, want wij hebben het Woord. We weten van het bestaan van de Geest uit het Woord. Het hoeft niet meer waarneembaar getoond te worden. Er staat dat het geluid het gehele huis vervulde. Er waren mensen die op grote afstand stonden, misschien op één van de zuilengalerijen; maar zij hoorden het ook. In het hele huis werd dat geluid gehoord. Het doordrong alle hoeken. Daarmee heeft de Heere willen leren dat het werk van de Heilige Geest doordringend is.

Het tweede teken: Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden. Bij het woordje tong, denken we aan de tong in onze mond. Die vlammen hebben de vorm van een tong. Dat is omdat de Heer hier laat zien dat de Heilige Geest werkt door het Woord. Drieduizend mensen worden door één eenvoudige preek van Petrus in het hart geraakt.

Vuur werkt zuiverend. In vuur worden metalen gezuiverd van verontreinigingen. Die verontreinigingen komen op het metaal drijven en kunnen eenvoudig afgeschept worden, net als een vel op kokende melk. Daarom is vuur een beeld om de mensen te reinigen van zonden. Vuur geeft ook licht. Vroeger zaten de mensen bij het licht van kaarsen en/of haardvuur te lezen of een handwerk te doen. Zo komt er licht in je hart als je de heilige Geest toegang verleend. 

En vuur verspreidt zich. Vuur is ook het beeld van ijverig zijn. Je kunt  ergens voor in vuur en vlam staan. Dat betekent dat je door de heilige Geest je voluit wil inzetten voor de eer van God. Het wordt een roeping om jezelf en je gaven in dienst van Jezus te stellen.

En zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.

Dat is het belangrijkste. Want wat zouden wij op de pinksterdag geweest zijn.  We hadden het geluid gehoord en de vlammen gezien, maar we werden zelf niet vervuld met de Heilige Geest … dan was het nog geen Pinksteren. De Heilige Geest is gekomen om alles te verzekeren wat ze in Christus gekregen hebben. Hij is gekomen als een zegel op hun hart dat het werk dat in hen is gebeurd, waarachtig is.

Een derde teken: En zij begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen.  Talen die de discipelen niet geleerd hadden. Waarom begonnen ze te spreken met andere talen? Jezus gaat Zijn Koninkrijk uitbreiden onder de volken. Het is niet meer alleen Israël. Pinksteren is ook het zendingsfeest. De Heilige Geest gaf die andere talen in hun hart. Ieder die het nodig heeft getroost te worden kan zich tot Hem wenden en zich laten troosten. Hij is letterlijk en figuurlijk als een geschenk uit de hemel neergedaald. God zij gelooft.

Ad van Sighem