Meditatie

Hij is hier niet, want Hij is opgestaan                                                      Matheus 28: 6

Van de opstanding zelf is niemand getuige geweest, hooguit de engel die de steen voor de opening van het graf moest wegrollen. Een mens kan de opstanding ook niet zien en ongestoord blijven leven. Dat zien we wel aan de schilwachten die bij het graf van Jezus de wacht hielden. Zij vielen als doden op de grond. De levende Jezus is na zijn opstanding wel door veel mensen gezien, Je hebt alle evangeli├źn nodig. Alle vier evangelisten en Paulus vertellen namelijk niet dezelfde geschiedenissen. Daarom heb ik alles wat de evangelisten en Paulus over de opstanding schrijven, voor u op een rijtje gezet. Ik heb 10 verhalen c.q. meldingen gevonden, waarin Jezus aan iemand of aan een groep mensen verscheen na Zijn opstanding. Soms is dat een lang verhaal, soms een enkele regel. Het getal 10 geeft te denken. In de Bijbel wordt dit getal gebruikt om aan te geven dat iets perfect is of compleet. Hier wordt het dus gebruikt om aan te geven dat de opstanding van Jezus absoluut zeker is. Geen twijfel mogelijk. Vijf mensen waren verantwoordelijk voor het vertellen van deze verhalen. Het zal u niet verbazen dat vijf het getal is van de verantwoordelijkheid van de mens. Wonderlijk zoals God vijf mensen inschakelt om het verhaal van de opstanding compleet in de Bijbel te vertellen. Wonderlijk ook dat God ook in de manier van cijfer symboliek het Paasverhaal aan de mensen wil vertellen. Door de betekenis van de cijfers die in de Bijbel vermeld worden na te gaan ook die getallen eigen verhalen vertellen.  

           Ad van Sighem