Het woord van de maand

Door het geloof……                                                         Hebreeën 11 (diverse verzen)

Degenen die op de zondagschool hebben gezeten herinneren zich vast nog wel dat na het Kerstfeest altijd een boekje werd uitgedeeld. De verhalen uit die boekjes komen dikwijls  ongeveer op hetzelfde neer. Een jongen of meisje of allebei moeten vlak voor Kerst nog iets gaan halen voor hun arme moeder. Ze raken in moeilijkheden, komen in een sneeuwstorm terecht, verdwalen of overkomen iets. Het probleem wordt door hulpvaardige mensen opgelost en ze worden thuis gebracht met een extraatje om Kerst te vieren. De moraal van het verhaal is dus altijd. Doe goed, luister goed naar je ouders, want wie goed doet, goed ontmoet.

Je kunt je de vraag stellen of dat wel altijd zo is. We weten, door het leven wijs geworden, immers wel beter. Het is goed om dan eens naar de lijst van de zgn. geloofsgetuigen in Hebreeën 11 te kijken. Daar staan o.a. de volgende namen  in:  Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Mozes, Rachab, Jefta, Gideon, Simson, Samuël en nog een aantal anderen. Waren dat allemaal goede en lieve mensen? We weten wel beter. Het waren net zulke zondaars als u en ik. Eén ding hadden ze echter met elkaar gemeen. God kwam hen opzoeken of  ze gingen zelf naar God toe. Ze vertrouwden God op Zijn woord. Daarna deden ze wat God van hen vroeg. Daarom kunnen we aan hen ook een voorbeeld nemen. Als God aan de deur van ons hart klopt, laten we Hem dan binnen? Of laten we Hem eerst jarenlang kloppen zonder open te doen? God houdt vol, langer dan u. Laat Hem binnen, dan gaat God iets in ons leven betekenen. Dan mogen we ervaren dat God ons helpt. In goede en in kwade dagen. Dan kunnen we in de naam van Gods zoon Jezus Christus onze rug recht houden als de duivel ons aanvalt. Als we weer in zonden vallen mogen we op Jezus’ genade rekenen en daarom bidden en Hij heeft belooft dat hij ons zijn genade en vergeving van zonden ook geven zal. Stel dus niet uit. Waag het met Hem.  Het zal u niet berouwen.

            Ad van Sighem