Wat is geloof?

Wie is Jezus?

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu, 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds iedere dag door vele miljoenen in de mond genomen. Hetzij met eerbied, hetzij als stopwoord.

Waarom zou jij je druk maken om Jezus?

Jezus heeft echt bestaan. Hij is geen sprookjesfiguur en echt niet verzonnen. Ook de historische wetenschap kan niet meer om zijn bestaan heen. Er zijn in de loop der jaren te veel wetenschappelijk bewijzen voor Zijn bestaan naar boven gekomen. Wil je iets lezen over de bewijzen? Klik dan de link hieronder aan. Heeft Jezus echt bestaan?

Waarom lezen christenen de bijbel?

Voor christenen is de bijbel van groot belang. De meeste christenen lezen daarom ook regelmatig in de bijbel. Christenen geloven dat in de bijbel God zichzelf bekend maakt. Aan de ene kant staan er verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om ging. Daarnaast staan er beloften in over de toekomst.

De opstanding van Jezus

Jezus’ opstanding uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Hoe staat het verhaal in de Bijbel en wat betekent het?

De boodschap van Jezus

Direct aan het begin van zijn evangelie vat Marcus de boodschap van Jezus samen in zijn eigen woorden: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie“ (Marcus 1:15). De rest van wat Jezus vertelde is eigenlijk de uitleg en de illustratie van deze ene zin. “De tijd is vervuld” zei Jezus. Zijn toehoorders wisten onmiddellijk welke tijd hij bedoelde.

Kracht in zwakheid

“Ik begrijp die afbeeldingen van Jezus niet! Waarom wordt hij zo droevig afgebeeld aan een kruis? Het lijkt mij niet de beste manier om iets moois over te brengen.” Het is een reactie van iemand die reageerde op de vraag:“Wat is jouw eerste gedachte bij de persoon van Jezus?”

Bron: http://www.waaromgeloven.nl/