Wat doen wij

In onze gemeenten hechten we sterk aan de wekelijkse eredienst met een vaste liturgie. Wij houden op zondagmorgen en op de gebruikelijke andere dagen een kerkdienst.

Het accent ligt bij ons voornamelijk op het samen vieren en “het Woord van God uitgelegd krijgen. De zondagse erediensten en de preek staan dus heel centraal. Voor de kinderen in de basisschool leeftijd wordt een kindernevendienst gehouden. Wij zijn ook een gemeente waar op pastoraal gebied een grote groep mensen werkzaam is in het “omzien naar elkaar”. Op pastoraal en diaconaal gebied is er een aantal werkgroepen actief in de gemeente. Onze gemeente blijft een hechte band onderhouden met gemeenteleden die vanwege hun leeftijdsbeperkingen in een verpleeg- of verzorgingstehuis moeten worden opgenomen. Voor klussen aan de kerkelijke gebouwen kunnen kerkrentmeesters vaak een beroep doen op vrijwilligers. Binnen onze gemeente is er een Gemeente Groei Groep, een zgn. 18+ groep en een Bijbelgespreksgroep actief. Ook zijn er maandelijks vieringen in de plaatselijke Wozoco. Voor de jongeren is er een knutselclub. Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is er onder leiding van onze predikant catechisatie. Over het algemeen hebben we niet te klagen over de belangstelling voor het bijwonen van deze activiteiten. De Protestantse Gemeente van Westkapelle is een open, zoekende en lerende gemeenschap waarin ruimte geboden wordt voor dialoog en communicatie. Onze gemeenschap telt een flink aantal trouwe kerkgangers waarvan een deel in meer of mindere mate betrokken is bij het kerkenwerk vooral via werkgroepen. Daarnaast telt zij ook een grote groep “randkerkelijken” die toch een zekere mate van affiniteit met de gemeente bezit en vaak op zondagmorgen naar onze kerkdiensten kijken of via zingen op de televisie meeleeft in het geloof. In het bezoekwerk worden deze mensen niet vergeten. We gaan als kerkenraadsleden en/of werkgroepleden met hen net zo goed het gesprek over geloven aan als met meelevende gemeenteleden. Vaak tot lering van beiden. Sinds 2020 is er in de kerk een geavanceerde kerktelevisie installatie waarmee we uitzendingen verzorgen via kerkdienstgemist. Deze uitzendingen trekken veel kijkers. Omdat we het belangrijk vinden om een kerk te zijn voor iedereen is dit ook een manier om meer mensen te bereiken.