Vertrouwenspersonen

Ds. Jaap Lukasse              
Tel. 06-14732625                

Mevrouw Anneloes Steglich-Lentz
Tel. 06-29073657

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degene die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden.
Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.