Meditatie

Toen de Pinksterdag vervuld werd……                       Handelingen 2: 1 (SV)

Het was de vijftigste dag na Pesach (Pasen) Vijftig is 10 x 5. Tien is het getal van de compleetheid. Vijf het getal van de mens. 50 wil dus zeggen dat de discipelen nu volledig ingewerkt (volleerd) zijn. De inleerperiode is vervuld. Met  uitmuntende cijfers geslaagd! De uitstorting van de Heilige Geest kan nu beginnen. De Heilige Geest komt via het volk Israël naar alle omringende volkeren. Het waren niet alleen de kleine kring van discipelen die in de feestzaal zaten. Ook de vrouwen/familie van de discipelen en  de moeder van Jezus waren er. Totaal 120 personen (zie Handelingen 1) 10x12 is de complete vertegenwoordiging van het volk Israël.  Het was op dat moment weer een pelgrimsfeestdag in Jeruzalem. Het begin van de tarweoogst, het begin van het zgn. Wekenfeest. Vele landbouwers kwamen de eerste schoven van de nieuwe oogst als offer naar de tempel in Jeruzalem brengen, Veel mensen op de been, Tijd voor God om te handelen, De Heilige Geest daalt neer met een geluid als van een geweldige windvlaag, terwijl er geen zuchtje wind staat. Mensen met vlammetjes op hun hoofd, die zachtjes branden. Tenminste zo lijkt het. Ze doen de dragers/draagsters ervan geen kwaad. Die draagsters/dragers maken zich wel druk, ze vertellen over Jezus, Wat Hij was en deed en nu in de hemel is en zijn Geest gestuurd heeft om mensen bij te staan bij moeiten in hun leven. Na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. is de betekenis van het Wekenfeest omgezet naar het herdenken van het ontvangen van de stenen platen met de Thora, de wet, door Mozes op de berg Sinaï. Pinksteren is daardoor vooral een feest van blijheid en dankbaarheid geworden bij het volk van Israël. Bij ons ook?

           Ad van Sighem