Het woord van de maand

 

Ik hef mijn hand op naar de hemel en zweer: ‘Zo waar ik eeuwig leef:

Deuteronomium 32:40

Zeg jongens en meisjes  en oudere mensen, kijken jullie eens even goed om je heen in de kerk: zien jullie ergens een klok? Wie van jullie ziet hier een klok…? Nee, er is hier geen klok. Boven mijn hoofd niet. Helemaal achterin niet. Aan de zijmuren niet. Nergens in deze kerk hangt een klok. Is het dan niet belangrijk hoe laat het is? ‘Natuurlijk wel,’ zeggen jullie, ‘anders duurt die preek helemaal een eeuwigheid – superlang dus!’ Juist daarom hangt er in sommige kerken wel een klok, en dan zo dat de dominee die kan zien, dus achterin. Maar jullie begrijpen wel jongens en meisjes dat, of er nou een klok in de kerk hangt of niet, dat de tijd wel doorgaat! Er is geen plek op aarde waar de tijd stil staat. Daarom worden mensen verzocht om ook hun smartphone in de kerk even uit te zetten om niet aan tijd herinnert te worden. Toch zijn er genoeg gemeenteleden die een horloge dragen en precies de tijd van een gebed, preek of orgelspel na de dienst kunnen vertellen. Om te voorkomen dat een preek te lang zou duren hing men vroeger wel een zandloper aan de preekstoel. Was het zand doorgelopen, dan was het tijd voor de dominee om zijn/haar preek af te ronden. Tegenwoordig leggen voorgangers wel hun horloge op de lessenaar, zodat ze ook de duur van de preek in de gaten kunnen houden. En toch, is er één plek waar geen tijd is. Dat is niet een plek op aarde, maar die plek is de hemel. In de hemel kan geen tijd zijn, omdat God daar is. En God is eeuwig. Hij heeft zelf de tijd gemaakt. Op aarde wordt het telkens opnieuw dag en nacht. Maar in de hemel is het altijd licht. Nooit wordt het nacht, altijd is het dag. God wordt dan ook niet ouder. Voor Hem is er geen gisteren en ook geen morgen. Voor Hem is het altijd vandaag. En dat op aarde de tijd wel verder gaat, heeft geen invloed op God. Hij laat dat gebeuren, maar zelf staat Hij daar buiten. Voor Hem geldt geen enkele tijd. Daarom hangt er ook in de hemel geen klok. En dat er in de kerk hier ook geen één hangt, kan zijn omdat we hier de eeuwige God ontmoeten! Als je God ontmoet staat de tijd even stil.

God zweert ons dat Hij eeuwig is. Omdat Hij door ons geëerd wil worden. En omdat Hij ons met zijn betrouwbaarheid wil bemoedigen. En omdat Hij ons wil doordringen van de ernst van het leven in de tijd. Wanneer de tijd ophoudt te bestaan, is Hij daar. En verder niets. Had jij alles in Hem? Maar hoe is die eeuwigheid van God nu al in ons leven? Waar zie je die? Kun je daar iets van ontdekken op aarde? Ja, dat kan! De eeuwigheid van God heeft de wereld gezien, kunnen zien, in Jezus Christus.

En het is soms trouwens ook best lekker om even geen klok of horloge in de buurt te hebben. Dan word je ook niet opgejaagd door wat je allemaal nog moet doen. Is dat niet de ellende van ons leven? Dat we zo druk zijn? God heeft het nooit druk. Want Hij kan niet opgejaagd worden door de tijd. Hij leeft immers eeuwig! En daarom komt er in een leven met God ook rust. Gods eeuwigheid, dat wil zeggen dat God eeuwig is, en het menselijk leven hebben dus met elkaar te maken.

                                                               Ad van Sighem.

kerst-kleurplaat-kerstmis-groep-jezus-medium-