Het woord van de maand

De heilige Geest.            Handelingen 2: 4
Jezus vertelde zijn discipelen dat Hij hen na zijn heengaan niet ongetroost zou achterlaten: Hij zou hun de heilige Geest zenden. In het Oude Testament wordt niet veel over de heilige Geest gesproken, maar over de Geest van God of van Zijn knecht. Nu wordt a.h.w. de Geest van God ook op Jezus gelegd, die een deel van Hem op zijn beurt weer doorgeeft aan mensen die tot geloof gekomen zijn. In het Oude Testament werd de Geest van God alleen genoemd als mensen voor bepaalde taak kregen opgelegd. Toch zei Jezus: Hij zal altijd bij jullie blijven. Pinksteren was het begin van deze alles veranderende ontmoeting met Gods Geest. Hij werd uitgestort over een gehavend stel discipelen. Dat maakte hen toch tot een geduchte stoottroep van God en maakte hen tevens tot een liefhebbend, zorgzaam gezin. Zijn rol was tweeledig: de aandacht van mensen richten op Jezus als Heer en Verlosser en binnengaan in het leven van wie zich in berouw en geloof tot Jezus wenden. Het hebben van de Geest maakt je tot Christen. De Geest wordt aan christenen gegeven, opdat zij uit eigen ervaring weet hebben van de werkelijkheid van God en de verlossing kennen die in Jezus Christus wordt aangeboden. Jezus zei: “Ik zal jullie een andere trooster brengen, die altijd bij jullie zal zijn”. Er zijn vier belangrijke waarheden over de heilige Geest te zeggen:
      1. Hij is de Geest van Jezus. Hoewel de Geest een afzonderlijk geest is, binnen de
          godheid Vader-Zoon en Geest is het nooit zijn taak zichzelf te verkondigen, maar om
          Christus te verheerlijken.
      2. Hij is de Geest van de zending. In Handelingen zien we voortdurend dat de Heilige
          Geest de kerk leidt, door met kracht over de apostelen te komen en in te trekken bij
          alle gelovigen. Hij wil de grenzen van de christelijke familie vergroten en discipelen
          maken. Hij gaat voort het werk van Jezus Christus toe te passen op elke nieuwe
          situatie en ieder tijdperk.
      3. Hij is de Geest van de Kerk. Zonder de Geest is er geen kerk. Hij die het kenmerk was
          van de dienst van Jezus, vervult nu de gemeente van Christus.
      4. Hij is de Geest van kracht. Van het vaak gebruikte woord voor Geest in het NT stamt
          ons woord ‘dynamiet’. Die explosieve kracht is zichtbaar en wordt beschreven in het
          boek Handelingen der apostelen.
Die Geest is op de Pinksterdag uitgestort. Zolang Jezus op aarde rondliep kon hij maar op één plaats tegelijk zijn. Na de Hemelvaart van Jezus was Hij alleen in de hemel te vinden. Nu de heilige Geest gekomen is kan hij overal op aarde tegelijk zijn. Ieder die het nodig heeft getroost te worden kan zich tot Hem wenden en zich laten troosten. Hij is letterlijk en figuurlijk als een geschenk uit de hemel neergedaald. God zij gelooft.

          Ad van Sighem