Het woord van de maand

De Heer richtte zich tot mij: Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde ‘Ik zie een amandeltwijg’.                                                                                                                                             Jeremia 1: 11.

Jeremia wordt voor zijn taak geroepen op een bijzondere manier. God stelt dat Hij Jeremia al vanaf zijn geboorte als profeet heeft voorbestemd. Door middel van een aantal visioenen wordt Jeremia nu door God in dienst gesteld. In één van die visioenen ziet Jeremia een amandeltwijg. Een amandeltwijg is een niet opvallend en simpel takje. Het bijzondere eraan is dat in de winter de knoppen al gaan zwellen en dat hij in het voorjaar het eerste twijgje is wat bloeit, met roze en witte bloesems. Jeremia zal dus waarschijnlijk in de winter of in het begin van het voorjaar in de dienst van God zijn geroepen. Een tweede bijzonderheid aan een amandeltwijg is dat hij in het Hebreeuws de ‘waakboom’ wordt genoemd. Terwijl alles a.h.w. nog in een winterslaap is houdt de amandelboom de wacht tot de lente komt. Vandaar dat in het volgende vers God zegt: “Ik waak over mijn woord”.

We weten dat de lente er straks aankomt. En binnenkort zullen we daar de eerste tekenen weer van zien. Zoals Jeremia zijn roeping herkende aan een paar simpele knoppen die aan een twijgje zaten, zo mogen we vaak in simpele dingen een aanwijzing van God vinden. Het roepen van God begint vaak op een simpele manier. Een woord, een lied, een gebaar e.d. Een nieuw jaar begint ook simpel. Gewoon weer met een nieuwe dag zoals er zovele zijn geweest. De lijdenstijd is al begonnen. Een tijd waarin we toeleven naar het lijden, sterven en opstanding van onze Here Jezus Christus met Pasen. In die tijd ervaren we dat God waakt over zijn Woord. Een Woord dat mensen aanspreekt omdat God met Jezus’ leven erover waakt. Voelen wij ons in deze tijd ook aangesproken door Gods woord en voelen we ons dan geroepen zoals Jeremia geroepen werd? Het zou al direct één van de hoogtepunten van het jaar 2023 zijn.

              Ad van Sighem