Het woord van de maand

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.                                                                                                           Johannes 3: 16

De examentijd is net voorbij. Er zijn weer een heleboel jonge mensen afgestudeerd. Wat een kennis komt er dan van de scholen e.d. af. Jonge mensen die ongetwijfeld weleens hebben gehoord van een axioma. Een wat? Axioma. Volgens het woordenboek is een axioma een waarheid die zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt. Zo is het axioma van de rekenkunde: Een hoeveelheid is onafhankelijk van de volgorde en de groepering van de eenheden. Moeilijk? Wel nee. Het betekent alleen maar dat 4 + 5 = 9 en dat 5 + 4 = 9. Simpel toch. Maar te bewijzen is die stelling niet. Op dit axioma is de hele rekenkunde gebaseerd en gebouwd. De evangelist Johannes schrijft in de tekst van hierboven ook zo’n axioma, maar dan in geestelijke zin. Het bewijs dat  God bestaat geeft hij niet. Op deze grondwaarheid is ons hele geloof gebouwd. Vandaar uit kun je verder bouwen. Het bewijs dat de Zoon van God heeft hij met eigen ogen gezien. En met zijn oren gehoord. Dat is voor Johannes voldoende. Als je al jong op dit axioma van het geloof gaat bouwen, kan daar in je latere leven een groot geloof uit groeien. Het is dus belangrijk om onder deze tekst een dikke streep te zetten, zodat je hem snel kunt terugvinden. Als er moeilijkheden in je leven komen en je dreigt van het geloof af te wijken, heb je snel de tekst weer gevonden. Dan kun je opnieuw uitbouwen. Je mag dit telkens opnieuw doen. God blijft je daarbij helpen en zorgt dat je niet verdwaald in de wereld van het geloof.

                                                                                                                                        Ad van Sighem