Het woord van de maand

 

 

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen,

in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

 

                                                 Sefanja 3:17b

Herkend u de volgende situatie? U komt op straat iemand uit uw kerk en uit uw buurt tegen. U groet hem/haar, maar de ander zegt niets terug. Hij/zij zal me waarschijnlijk niet gezien hebben, denkt u. Maar een volgende keer gaat het weer zo. Bij de derde keer bent u al wat terughoudender. Bij een vierde ontmoeting zegt u ook niets meer. Vanaf dat moment ontstaat een zekere verwijdering tussen u en de aangesproken persoon. Als er na zulke situaties niet meer tegen elkaar gesproken wordt, ontstaat een zekere wrok en blijven beide partijen zwijgen. Zoiets gaat sneller als er wat boze woorden vallen. Als er in uw verhouding tot God ook zoiets gebeurd denkt u al snel: ’Ik ben wel geleerd dat God bestaat, maar zou dat wel zo zijn? Ik merk zo weinig van Hem’. U gaat er gemakshalve maar aan voorbij dat dat ook wel eens aan u kan liggen. ‘De Heere ziet me niet en de Heere merkt me niet op?’ denkt u, als u de bijbel kent. (naar Ps. 94). Ik kom volgende week maar eens een keer niet. Ook dan wordt door u en het mede-kerklid gezwegen. Er ontstaat een verdere verwijdering van elkaar. Als het niet uitgepraat wordt zwijgen beide partijen. Na een poosje ben je God en de kerk vergeten en ga je nooit meer. Je geloofd wel, maar je kunt zelf  niet uitleggen in wie en wat! We komen die situaties helaas meer en meer tegen. Na een aantal jaren wordt u ontslagen en kunt niet meer aan werk komen, of er overkomt u andere narigheid, een ongeluk of ziekte, ernstige ziekte. Bezoek aan dokters en specialisten brengen u geen genezing. Waar is God nu? Psalm 50 zegt dat Hij zal komen om te helpen en niet zal zwijgen. God spreekt echter alleen tegen de mensen die Hem met heel hun hart willen dienen. U moet daarom van levensstijl veranderen, Hem weer zoeken en Hem als uw hemelse Vader erkennen. Dat kan soms jaren duren. Dan mag u Hem weer ontmoeten. U zet die stap en vraagt hulp bij de kerk. Dan komt uitgerekend dat mede-kerklid op bezoek, wat steeds tegen u zweeg. Nu gaat hij u de eerste stappen laten zetten God opnieuw in uw hart toe te laten. Nu uit medelijden met uw situatie en uit dankbaarheid dat de kwestie die u met hem had, maar die hem niet zo opgevallen was, de wereld uit is. U hebt beiden elkaar heel wat uit te leggen. Dan blijkt dat het mede-kerklid met grote zorgen  zat en daardoor niemand zag. U herkende het niet en hij herkende niet dat u het ook moeilijk had. Hij zal weer zwijgen vlgs. de profeet Sefanja. Vol blijdschap over jouw. Nu is hij blij dat alles uitgepraat en duidelijk is. Nu zwijgt dat kerklid uit liefde voor een mens die tot God terugkeert en spijt krijgt. Ditmaal om u geen verwijten te maken over uw verkeerde manier van leven. Dan gaat het woord van Sefanja voor hem leven:

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen,

in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Hij zal u omarmen zoals een vader en moeder hun verloren gewaand kind omarmen als dat weer thuiskomt. Ik hoop dat u daar bij ziekte de tijd voor krijgt. Ook een nieuw jaar is zo’n moment van bezinning. Leef ik goed? Waarvoor leef ik? Bezit of plezier? Sport? Smartphone? Het houdt u geen leven lang op de been. Afgoden dienen noemt de Bijbel dat. En dat maakt God boos en jaloers. Vreselijk jaloers. Bereidt u tijdig voor op een leven met Hem. Dan nog, zal niet alles koek en ei zijn in uw leven. Maar u hebt dan de goede keus gemaakt en u kunt met een gerust hart verder om te genieten van  dit leven totdat u eenmaal geroepen wordt om de aarde te verlaten. Maar u weet dat u met God in uw leven alle reden hebt om te jubelen dat het leven in het hiernamaals op u wacht. Geen afscheid van uw moeilijkheden op aarde. Dat belooft God u niet, maar wel een toekomst met Hem en bij Hem.

 

                                                               Ad van Sighem.

kerst-kleurplaat-kerstmis-groep-jezus-medium-