Grote schoonmaak 2018

Grote schoonmaak kerk

Een groep vrijwilligersĀ  heeft 1 dag lang de kerk en consistorie een grote schoonmaakbeurt gegeven. Met ladders en steigers werden de hoge delen aangepakt. De ramen en kozijnen van binnen en buiten gereinigd. De vloeren geschrobd, de banken, stoelen, borden voor de liederen en avondsmaalstafel gereinigd, de preekstoel en orgelĀ  gereinigd en in de olie gezet en het avondsmaalszilver gepoetst.

De kerkrentmeesters bedanken al deze vrijwilligers hartelijk voor hun geweldige inzet.