Doopdienst

Doopdienst

Een belangrijke opdracht van de kerk is vastgelegd in de woorden van Jezus uit Mattheus 28 in gesprek met Zijn leerlingen; “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” We noemen dat een missionaire opdracht en het is meer dan alleen de zichtbare doop met water. De kerk heeft de roeping om het Woord van Jezus bekend te maken onder alle mensen. Resultaat daarvan is de zichtbare vorming van de gemeente van Christus.

 

Geloofsontwikkeling

Binnen die gemeenschap is geloven een proces dat nooit af is. Jezus vergelijkt het met zaaien, groeien en samen vrucht dragen. Van een enkel minuscuul graankorreltje kan je geen meel malen en brood bakken. Maar als je al die graankorreltjes samenvoegt wordt het veelbelovend. In dat proces zijn we op elkaar betrokken en aan elkaar verbonden: troostend, bemoedigend en richtinggevend.

 

Aanhaken

We worden uitgenodigd aan te haken bij die geloofsontwikkeling. Bij de doop laten we zien dat juist ook de jonge kinderen welkom zijn en vanaf het begin door God worden geliefd. Die liefde laten we zien bij in de handeling van de doop. Zij worden meegenomen in de geloofsgroei van de gehele gemeenschap. Dopen is niet een individuele handeling van de enkeling maar een gezamenlijk feest waarin zowel ouders als de gemeente verantwoordelijkheid nemen voor de opdracht die Christus heeft gegeven.

 

PKN

De bediening van de doop vindt plaats binnen de Protestantse Gemeente van Westkapelle en volgt daarin het bredere verband van de Protestantse Kerk in Nederland. Als zodanig is de doop een ambtelijke bediening van de predikant onder verantwoording van de kerkenraad, nadat ouders en gemeente zijn onderwezen in de leer van de kerk. In de doopgeloften spreken de ouders hun geloof en voornemen uit voor God en Zijn gemeente.

 

Hoe verder?

Na de doopdienst is het zeker niet klaar. Eigenlijk begint het pas. Een weg met vallen en opstaan ligt voor en daagt ons uit om te betreden. Daarbij maken we onze eigen en unieke ontwikkeling door waaraan we graag de ruimte geven. Daarbij blijven we met elkaar in gesprek over enerzijds de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en anderzijds de onopgeefbare waarden die ons vanuit de bijbel worden aangereikt. Dat is een spannend en verrassend proces waarop wij krachtens de doop betrokken mogen zijn.