Ons beleidsplan

Dit beleidsplan van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente van Westkapelle, geeft aan in welke richtingen het diaconale werk zich kan ontwikkelen. In deze tijd is het niet eenvoudig een bepaalde lijn uit te stippelen. Dit beleidsplan is hiertoe toch een poging. Het plan gaat uit, van de activiteiten die op dit moment plaatsvinden. 

Met respect voor elkaar, worden hierop voortbouwend plannen ontwikkeld voor de komende jaren. Als richtlijn voor het diaconale handelen zijn als uitgangspunten genomen de taken die de Kerkorde 2003 aan een diaconie geeft. Wij hopen bij het uitvoeren van deze diaconale taken en het maken van beleid op wijsheid, die alleen God ons geven kan. Tevens op de kracht van zijn Geest die de Kerk van Jezus Christus op de aarde zal stimuleren, begeleiden en in stand houden. 

Hier ons Beleidsplan PG Westkapelle 2023-2026