''Welkom op onze website!''

Wij zien ons als gemeente van Christus, geroepen
om het Woord van God te horen en gestalte te
mogen geven. Wij willen mensen helpen om de
liefde van God te ervaren. Daarnaast mogen wij ons
zelf verbonden voelen met Jezus en in Hem met
elkaar. Op deze website willen wij u alvast van
harte welkom heten!

Kerkdiensten

elke zondag om 9.30 uur

MoriaTV-live

praat- en muziekprogramma
vrijdagmorgen om 10.00 uur

Opstarten kerkdiensten vanaf 7 juni a.s. met 30 kerkgangers

- Vooraf reserveren bij de scriba is verplicht.
- We vragen of u gezondheidsklachten heeft.
- We vragen of u tot een kwetsbare groep behoort.
- Er is geen kindernevendienst.
- Reserveren tot zaterdags 17.00 uur.
- Kerkdeur sluit om 9.25 uur.
- Opstellen per woonadres in de vakken buiten.
- Wachten op aanwijzingen begeleiders.
- Plaatsnemen op toegewezen plaats.
- Jassen niet weghangen.
- Toiletten zijn gesloten.
- Meezingen wordt afgeraden.
- Collecte is mogelijk.
- Kerk verlaten op aanwijzingen begeleiders.
Voor een uitvoerige uitleg zie het volgende artikel.

Pastoraat in Coraona-crisis-tijd

In het pastoraat (zielzorg) van onze gemeente is gekozen de richtlijnen te volgen van de
PKN en de overheid. Dat wil zeggen dat een pastoraal bezoek van de predikant
zich zal beperken tot urgente situaties zoals overlijden en ernstig zieken. Dit bezoek zal
uitsluitend plaatsvinden op afspraak en met instemming van de belanghebbenden en
voor zover zij geen verschijnselen van verkoudheid vertonen.

U kunt de predikant bereiken via de mail; ds.petervanbruggen@gmail.com en/of telefonisch; 0118-855607

Kijk en luister mee!

Wil je onze dienst rechtstreeks meebeleven, of nog eens terugzien?
Klik dan op de afbeelding hierboven.

Ons nieuwsblad

Hier kunt u ons  nieuwsblad
Het Baken digitaal bekijken.
Altijd makkelijk en overal
toegankelijk.

Liturgische bloemschikkingen

DE DELTA VOOR INDONESIË

De Delta steunt een drietal
projecten in Indonesië:

- Een beter inkomen voor boeren,
  Java, een Werelddiaconaat-project
- Opvang van straatkinderen, Java,
   een Kinderen in de Knel-project
- Sterke vrouwen in de kerk, Papoea,
   een Zendings-project

 

Oproep kindernevendienst

We zijn opzoek naar nieuwe
begeleiders voor de kindernevendienst, welke tijdens de eredienst
in de kerk wordt gehouden. Heeft U
interesse?? Neem voor info even
contact met ons op.

De knutselclub

Bekijk hier de leuke creaties die ze
elke maand weer bij de knutselclub hebben gemaakt. Zin om ook mee te doen? kom gerust eens kijken!

Bij de koster

Westkapelle is sinds kort een hotspot rijker!
Op de Markt, nabij de kerk vind je het sfeervolle Bij de koster.
Het is alsof je de huiskamer van
Christel binnen stapt. En zodra je
binnen bent word je niet alleen al snel door haar welkom geheten, maar ook door de geur van vers gebakken cake & taart.

 

Gemeente transparant online!

Hier lees je alles over onze gemeente met betrekking tot de organisatie,
bestuur, toekomst visie enzovoort. We hopen hier duidelijkheid te geven over wie wij zijn, en natuurlijk over wat wij doen.

 

 ANBI
Ons beleid
Plaatselijke regeling PWG
Geldzaken

Meditatie

Lees hier het woord van de maand.

Klik hier

Giften

Giften kerk & diaconie.

Klik hier

Contact

Heeft u vragen? Neem dan snel contact met ons op.

Klik hier

Collectes

Alle diaconale projecten vindt u hier.

Klik hier

Rooster

Hier vindt u snel ons kerkdienstrooster.

Klik hier

Evenementen

Zie hier onze aankomende evenementen.

Klik hier

"Protestantse Gemeente Westkapelle"