''Welkom op onze website!''

Wij zien ons als gemeente van Christus, geroepen om het Woord van God te horen en gestalte te mogen geven.
Wij willen mensen helpen om de liefde van God te ervaren. Daarnaast mogen wij onszelf verbonden voelen met
Jezus en in Hem met elkaar.
Op deze website willen wij u alvast van harte welkom heten!

Opstarten kerkdiensten vanaf 1 juli a.s. met 100 kerkgangers

- Reserveren is niet nodig
- Er is crèche
- Vanaf 2 augustus kindernevendienst
- Vervoer voor ouderen is niet mogelijk
- Wij noteren uw naam en telefoonnummer
- We vragen of u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft
- We vragen of u tot een kwetsbare groep behoort
- Opstellen per woonadres in de vakken buiten
- Wachten op aanwijzingen begeleiders
- Plaatsnemen op toegewezen plaats
- Jassen niet weghangen
- Toiletten alleen gebruiken bij hoge nood
- Zingen alleen met groepje van 6 personen voor de kerkenraadsbank
- Collecte alleen bij de uitgang
- Kerk verlaten op aanwijzingen begeleiders

'Gebruiksplan kerkgebouw', lees hier meer


Weer opnieuw invoeren van gemeentezang

De kerkenraad heeft het voornemen een begin te maken met het weer invoeren van de gemeentezang. Op basis van het RIVM-
rekenmodel kunnen in de Moriakerk tot 100 personen gematigd en beperkt samen veilig zingen. Indien de kerkenraad hiertoe
besluit dan zal dit stapsgewijs worden ingevoerd afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van het Covid-19 virus.
Plaatsing en 1,5 meter regeling blijft onverminderd van kracht. Op zondag 20 september zal bij binnenkomst aan de
gemeenteleden worden gevraagd of zij hiermee kunnen instemmen op basis waarvan de kerkenraad dan een besluit zal nemen.
U kunt uw "JA" of "NEE" ook via de mail/telefonisch of schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de kerkenraad.

Pastoraat in Corona-crisis-tijd

In het pastoraat (zielzorg) van onze gemeente is gekozen de richtlijnen te volgen van de PKN en de overheid. Dat wil zeggen dat
een pastoraal bezoek van de predikant zich zal beperken tot urgente situaties zoals overlijden en ernstig zieken. Dit bezoek zal
uitsluitend plaatsvinden op afspraak en met instemming van de belanghebbenden en voor zover zij geen verschijnselen van
verkoudheid vertonen.

U kunt de predikant bereiken via de mail; ds.petervanbruggen@gmail.com en/of telefonisch; 0118-855607

Kijk en luister mee!

Wil je onze dienst rechtstreeks meebeleven, of nog eens terugzien?
Klik dan op de afbeelding hierboven.

Ons nieuwsblad

Hier kunt u ons  nieuwsblad
Het Baken digitaal bekijken.
Altijd makkelijk en overal
toegankelijk.

DE DELTA VOOR INDONESIË

De Delta steunt een drietal
projecten in Indonesië:

- Een beter inkomen voor boeren,
  Java, een Werelddiaconaat-project
- Opvang van straatkinderen, Java,
   een Kinderen in de Knel-project
- Sterke vrouwen in de kerk, Papoea,
   een Zendings-project

 

De knutselclub

Bekijk hier de leuke creaties die ze
elke maand weer bij de knutselclub hebben gemaakt. Zin om ook mee te doen? kom gerust eens kijken!

Gemeente transparant online!

Hier lees je alles over onze gemeente met betrekking tot de organisatie,
bestuur, toekomst visie enzovoort. We hopen hier duidelijkheid te geven over wie wij zijn, en natuurlijk over wat wij doen.

 

 ANBI
Ons beleid
Plaatselijke regeling PWG
Geldzaken

Bij de koster

Westkapelle is sinds kort een hotspot rijker! Op de Markt, nabij de kerk vind je het sfeervolle Bij de koster. Het is alsof je de huiskamer van Christel binnen stapt. En zodra je binnen bent word je niet alleen al snel door haar welkom geheten, maar ook door de geur van vers gebakken cake & taart.

 

Meditatie

Lees hier het woord van de maand.

Klik hier

Giften

Giften kerk & diaconie.

Klik hier

Contact

Heeft u vragen? Neem dan snel contact met ons op.

Klik hier

Collectes

Alle diaconale projecten vindt u hier.

Klik hier

Rooster

Hier vindt u snel ons kerkdienstrooster.

Klik hier

Evenementen

Zie hier onze aankomende evenementen.

Klik hier

Protestantse Gemeente Westkapelle