''Welkom op onze website!''

Wij zien ons als gemeente van Christus, geroepen om het Woord van God te horen en gestalte te mogen geven.
Wij willen mensen helpen om de liefde van God te ervaren. Daarnaast mogen wij onszelf verbonden voelen met
Jezus en in Hem met elkaar.
Op deze website willen wij u alvast van harte welkom heten!

Kerkdiensten met ingang van 11 oktober a.s. met 30 kerkgangers
Geef deze wijzigingen, voor het bijwonen van de kerkdiensten, aan elkaar door 

- Reserveren bij de scriba elke vrijdag voor de dienst tot 19.00 uur
- Wij noteren uw naam en telefoonnummer
- We vragen of u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft
- We vragen of u tot een kwetsbare groep behoort
- Er is crèche, aanmelden bij de scriba
- Er is kindernevendienst, aanmelden bij de scriba
- Vervoer voor ouderen is niet mogelijk
- Opstellen per woonadres in de vakken buiten
- Wachten op aanwijzingen begeleiders
- Plaatsnemen op toegewezen plaats
- Jassen niet weghangen
- Toiletten alleen gebruiken bij hoge nood
- Zingen is niet mogelijk
- Mondkapjes worden aanbevolen tijdens het lopen in de kerk
- Collecte alleen bij de uitgang
- Kerk verlaten op aanwijzingen begeleiders

Scriba: Ria Willemse-Kaland
Tel.: 0118-571552 e-mail: scribawestkap@outlook.com

'Gebruiksplan kerkgebouw', lees hier meer

Pastoraat in Corona-crisis-tijd

In het pastoraat (zielzorg) van onze gemeente is gekozen de richtlijnen te volgen van de PKN en de overheid. Dat wil zeggen dat
een pastoraal bezoek van de predikant zich zal beperken tot urgente situaties zoals overlijden en ernstig zieken. Dit bezoek zal
uitsluitend plaatsvinden op afspraak en met instemming van de belanghebbenden en voor zover zij geen verschijnselen van
verkoudheid vertonen.

U kunt de predikant bereiken via de mail; ds.petervanbruggen@gmail.com en/of telefonisch; 0118-855607

Kijk en luister mee!

Wil je onze dienst rechtstreeks meebeleven, of nog eens terugzien?
Klik dan op de afbeelding hierboven.

Ons nieuwsblad

Hier kunt u ons  nieuwsblad
Het Baken digitaal bekijken.
Altijd makkelijk en overal
toegankelijk.

Kerstmiddag TV

Kerstmiddag TV op woensdag 23 december a.s. vanaf 15.00 uur.

ZWO-project: ‘Delta voor Indonesië’

Een bijzondere samenwerking! Zo mogen we ‘Delta voor Indonesië’ wel noemen. Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië, met ingang van 1 januari 2020. Ook onze gemeente doet mee!

De knutselclub

Bekijk hier de leuke creaties die ze
elke maand weer bij de knutselclub hebben gemaakt. Zin om ook mee te doen? kom gerust eens kijken!
Op de volgende vrijdagen ben je van harte welkom: 13 november, 11 december, 5 februari, 12 maart, 16 april en in juni de afsluitende barbecue.
De knutselclub “Bij de Koster” is voor jongens en meisjes vanaf groep 7 t/m 15 jaar en is van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Bij de koster

Westkapelle is sinds kort een hotspot rijker! Op de Markt, nabij de kerk vind je het sfeervolle Bij de koster. Het is alsof je de huiskamer van Christel binnen stapt. En zodra je binnen bent word je niet alleen al snel door haar welkom geheten, maar ook door de geur van vers gebakken cake & taart.

 

Dankdagcollecte 2020

Evenals vorig jaar houden wij geen oudejaarscollecte meer, maar doen dat nu op de dankdag (25 nov. a.s.).

Gemeente transparant online!

Hier lees je alles over onze gemeente met betrekking tot de organisatie,
bestuur, toekomst visie enzovoort. We hopen hier duidelijkheid te geven over wie wij zijn, en natuurlijk over wat wij doen.

Meditatie

Lees hier het woord van de maand.

Klik hier

Giften

Giften kerk & diaconie.

Klik hier

Contact

Heeft u vragen? Neem dan snel contact met ons op.

Klik hier

Collectes

Alle diaconale projecten vindt u hier.

Klik hier

Rooster

Hier vindt u snel ons kerkdienstrooster.

Klik hier

Evenementen

Zie hier onze aankomende evenementen.

Klik hier

Protestantse Gemeente Westkapelle